Leeds University Library

East Asian Studies


Literature searching help

Finding information - the basics of literature searching


Advanced literature searching - carrying out comprehensive literature searches and systematic reviews

View another subject

Recent additions

Bi di bo lan : bai nian Zhongguo yan lun jian shi / Fu Guoyong zhu.

Fu, Guoyong, 1967-

more...

Duan xin fei ba : " Xiao shuo xuan kan " nian du da jiang huo jiang zuo pin / Zhongguo zuo xie xiao shuo xuan kan xuan bian.

more...