Leeds University Library

Lifelong Learning Centre


Literature searching help

Finding information - the basics of literature searching


Advanced literature searching - advice on carrying out comprehensive literature searches

View another subject

Recent additions

Zhongguo huan jing bao hu biao zhun quan shu : 2011.7-2012.12 / Huan jing bao hu bu ke ji biao zhun si bian.

more...

Shatian shan ju / Yu Guangzhong zhu.

Yu, Guangzhong, 1928-

more...