Leeds University Library

Lifelong Learning Centre


Literature searching help

Finding information - the basics of literature searching


Advanced literature searching - carrying out comprehensive literature searches and systematic reviews

View another subject

Recent additions

Ji tan shang de sheng nü : Lin Zhao zhuan / Zhao Rui zhu.

Zhao, Rui, 1971-

more...

Taiwan zao qi zheng dang shi lue, 1900-1960 / Chen Zhengmao zhu.

Chen, Zhengmao.

more...